Descartes-Huygensprijs voor Prof. Dr Tim de Zeeuw

Prof. Dr P.T. de Zeeuw heeft dinsdagmiddag 11 december op de Franse Ambassade uit handen van de Franse ambassadrice in Nederland de Descartes-Huygensprijs ontvangen. Tim de Zeeuw is professor astrofysica aan de Universiteit Leiden, adjunct-directeur van de Sterrewacht in Leiden en directeur van NOVA, de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie. Hij heeft zich op diverse terreinen van de astrofysica onderscheiden maar geniet vooral bekendheid vanwege zijn studie over het ontstaan en de evolutie van sterrenstelsels.Tim de Zeeuw heeft een groot aantal projecten geïnitieerd die in samenwerking met Franse astrofysici zijn uitgevoerd. Vooral zijn essentiële aandeel in het project SAURON verdient aandacht, een samenwerkingsproject tussen de Sterrewacht in Leiden, het Sterrenkundig onderzoekscentrum in Lyon en de Universiteit van Durham (Groot-Brittannië). Als (co-) auteur heeft hij meer dan 80 publicaties in astrofysische tijdschriften op zijn naam staan.De Descartes-Huygensprijs is in 1995 ingesteld door de Franse ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderzoek en het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een Franse en een Nederlandse wetenschapper die actief hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de samenwerking tussen beide landen op wetenschappelijk gebied.Beide winnaars ontvangen een bedrag van 22.867,35 Euro (150.000 FF - fl. 50.500) bestemd voor een verblijf van een halfjaar respectievelijk in Frankrijk -voor de Nederlandse winnaar- en in Nederland -voor de Franse winnaar.