Casting light on the Carinae puzzle

De Carinanevel, gefotografeerd door de VST Credit: ESO. Acknowledgement: VPHAS+ Consortium/Cambridge Astronomical Survey Unit
De Carinanevel, gefotografeerd door de VST Credit: ESO. Acknowledgement: VPHAS+ Consortium/Cambridge Astronomical Survey Unit

De Leidse onderzoeker Nicola Clementel promoveerde op 18 december op zijn onderzoek naar 'η Car stellar wind-wind interaction'. Het hoofddoel van zijn onderzoek was het vinden van mechanismen die het verschijnsel verklaren. Clementel combineerde hydrodynamica en stralingssimulaties met waarnemeningen en maakte daarvan een benchmarkmodel.

Donderdag 18 december 2014
Leidse Sterrewacht, Universiteit Leiden
Promotor: prof. dr. V. Icke
Copromotor: dr. T.I. Madura (NASA)