Astronomie-programma voor jonge kinderen krijgt 1,9 miljoen EU-subsidie

Basisschoolleerlingen met de UNAWE Earthball assisteren Koningin Beatrix bij de officiële opening van de LOFAR-telescoop in Drenthe, Juni 2010 (c) Astron
Basisschoolleerlingen met de UNAWE Earthball assisteren Koningin Beatrix bij de officiële opening van de LOFAR-telescoop in Drenthe, Juni 2010 (c) Astron
De Europese Unie heeft een subsidie van 1,9 miljoen euro toegekend aan een internationaal programma dat tot doel heeft zeer jonge kinderen in achterstandssituaties in contact te brengen met de inspirerende aspecten van de sterrenkunde.

Door kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar zich bewust te laten worden van de grootsheid en schoonheid van het heelal, probeert UNAWE (Universe Awareness) hun blikveld te verruimen, hun belangstelling te wekken voor de wetenschap en hen te stimuleren zich te ontwikkelen tot nieuwsgierige, verdraagzame en internationaal georiënteerde volwassenen. De ambitie van UNAWE is zowel de volgende generatie van ingenieurs en wetenschappers te kweken als bij te dragen aan de integratie van kansarme gemeenschappen.

UNAWE is opgericht in 2006 door George Miley, hoogleraar sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. Het wereldwijde netwerk van ruim 500 astronomen en docenten is inmiddels actief in 40 landen en zorgt voor de uitwisseling van ideeën, materialen en lesprogramma's.


De subsidie, die valt binnen het 7e Kaderprogramma van de Europese Unie, is bestemd voor EUNAWE, een 3-jarig project bedoeld om Universe Awareness-programma's te ondersteunen in zes landen; Duitsland, Italië, Nederland, Noord-Ierland, Spanje en Zuid-Afrika.

Gecoördineerd vanuit de Universiteit Leiden worden diverse activiteiten ontwikkeld, zoals het organiseren van trainingen voor leerkrachten in het basisonderwijs en het ontwikkelen van hands-on lesmateriaal voor jonge kinderen.

Miley, ook vice-voorzitter van de Internationale Astronomische Unie, reageert opgetogen: "De toekenning van deze subsidie is een erkenning door Europa van het belang van UNAWE. En het is een belangrijke stap op weg naar het realiseren van onze ambitie om vóór 2020 een actief UNAWE-programma te realiseren in alle landen van de wereld".

Het internationale UNAWE-programma is vier jaar geleden gestart met steun van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en het Ministerie van OCW. In 2009 volgde een bescheiden programma in Nederland met steun van het Platform Bèta Techniek en NOVA. De subsidie uit Europa zal UNAWE in staat stellen de activiteiten in Nederland verder uit te breiden. Projectmanager Frederiek Westra van Holthe: "Jonge kinderen worden snel enthousiast en nieuwsgierig als ze met de geheimen van het heelal kennismaken. UNAWE kan ze laten zien hoe spannend wetenschap is. Het programma kan zelfs worden ingezet ter verbetering van taal- en rekenvaardigheden".

UNAWE


Basisschoolleerlingen met de UNAWE Earthball assisteren Koningin Beatrix bij de officiële opening van de LOFAR-telescoop in Drenthe, Juni 2010 (c) Astron

Basisschoolleerlingen met de UNAWE Earthball assisteren Koningin Beatrix bij de officiële opening van de LOFAR-telescoop in Drenthe, Juni 2010 (c) Astron