ALMA ontdekt embryo van monsterster

ALMA neemt de geboorte van een monsterster waar. Credit: ALMA (ESO/NRAJ/NRAO)/NASA/Spitzer/JPL-Caltech/GLIMPSE
ALMA neemt de geboorte van een monsterster waar. Credit: ALMA (ESO/NRAJ/NRAO)/NASA/Spitzer/JPL-Caltech/GLIMPSE

Nieuwe waarnemingen met de Atacama Large Millimeter/submillimeter array (ALMA) hebben astronomen een ongekend beeld gegeven van een reusachtige ster-in-wording in een donkere wolk. Daarbij is een stellaire ‘baarmoeder’ ontdekt die meer dan 500 keer zoveel massa bevat als de zon – de grootste die ooit in de Melkweg is waargenomen – en die nog steeds groeit. De stellaire embryo daarbinnen voedt zich gretig met materiaal uit de omgeving. Naar verwachting zal de wolk een zeer heldere ster van tot wel honderd zonsmassa’s baren.

De zwaarste en helderste sterren in de Melkweg ontstaan binnen koele, donkere wolken die het zicht op het vormingsproces ontnemen. Een internationaal team van astronomen heeft nu ALMA ingezet om een soort echografie te maken van de Spitzer Dark Cloud (SDC) 335.579-0.29, een donkere wolk op ongeveer 11.000 lichtjaar van de aarde.

Er bestaan twee theorieën over de vorming van de zwaarste sterren. Volgens de ene valt de donkere moederwolk in stukken uiteen, waardoor verscheidene kleine kernen ontstaan die elk voor zich samentrekken en uiteindelijk sterren vormen. De andere is dramatischer van aard: de wolk begint als geheel samen te trekken, en uit de materie die in hoog tempo naar het centrum stroomt, ontstaan een of meer stellaire kolossen. Een team onder leiding van Nicolas Peretto (CEA/AIM Paris-Saclay, Frankrijk, en Cardiff University, VK) realiseerde zich dat ALMA het perfecte instrument is om te onderzoeken wat er werkelijk gebeurt.

De donkere wolk SDC335.579-0.292 is ontdekt met de infaroodsatellieten Spitzer (NASA) en Herschel (ESA). Het team heeft de ongekende gevoeligheid van ALMA gebruikt om gedetailleerd naar zowel de hoeveelheid stof als naar de beweging van het gas in deze donkere wolk te kijken. En daarbij hebben ze een stellair embryo van monsterachtige proporties ontdekt.

"Dankzij deze opmerkelijke ALMA-waarnemingen konden we voor het eerst een diepgaande blik werpen op wat zich binnen deze wolk afspeelt", zegt Peretto. "We wilden zien hoe monstersterren ontstaan en groeien, en zijn op onze wenken bediend! Een van de bronnen die we hebben opgespoord is een absolute reus – de grootste protostellaire kern die ooit in de Melkweg is waargenomen."

Rond deze kern – de baarmoeder van de stellaire embryo – kolkt een hoeveelheid materie van 500 zonsmassa’s. En de ALMA-waarnemingen laten zien dat er nog veel meer materiaal naartoe stroomt, waardoor de massa ervan nog zal toenemen. Deze materie zal uiteindelijk samentrekken tot een jonge ster die tot wel honderd keer zo zwaar is als onze eigen ster – een zeldzaamheid.

"Hoewel we al vermoedden dat dit gebied een goede kandidaat was voor de vorming van een zware ster, hadden er niet op gerekend zo’n zware stellaire embryo te zullen aantreffen", aldus Peretto. "Dit object zou wel eens een ster kunnen worden die honderd keer zo zwaar is als de zon. Slechts ongeveer een op de tienduizend sterren in ons Melkweg heeft zoveel massa!"

"Deze sterren zijn niet alleen schaars, hun geboorte verloopt ook heel snel en hun jeugd duurt kort – de ontdekking van een zwaar object in zo’n vroeg ontwikkelingsstadium is dus een spectaculair resultaat", voegt teamlid Gary Fuller (University of Manchester, VK) hieraan toe.

Een ander teamlid, Ana Duarte Cabral (Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux, Frankrijk), benadrukt dat ‘de ALMA-waarnemingen de spectaculaire details laten zien van de bewegingen in het draderige netwerk van stof en gas, en aantonen dat er een enorme hoeveelheid gas naar een compact centraal gebied stroomt.’ Het lijkt er dus op dat zware sterren ontstaan uit donkere wolken die als geheel samentrekken, zonder te fragmenteren.

Bij deze waarnemingen, die deel uitmaakten van de Early Science-fase van ALMA, is slechts een kwart van de volledige array van antennes gebruikt. "We hebben deze zeer gedetailleerde waarnemingen kunnen verkrijgen met slechts een fractie van het uiteindelijke potentieel van ALMA", besluit Peretto. "ALMA zal ongetwijfeld een revolutie veroorzaken in onze kennis van de stervorming en bestaande vraagstukken oplossen, maar zeker ook nieuwe vragen opwerpen."

Meer informatie en afbeeldingen op de Nederlandstalige ESO-website