Venusovergang

Venusovergang

Onderwerpen: Venusovergang, driehoeksmeting
Soort: lesbrief
Doelgroep: bovenbouw HAVO/VWO
Vakken: natuurkunde, wiskunde, ANW

NOVAlab heeft een speciale lesbrief over de Venusovergang ontwikkeld. In deze lesbrief behandelen we de zeldzaamheid van deze overgang en de driehoeksmeting (parallax) zoals die kan worden uitgevoerd om de afstand aarde-zon te berekenen. Bij deze lesbrief speelt het gebruik van de grafische rekenmachine een belangrijke rol.

Lesbrief Venusovergang.pdf

Antwoorden lesbrief Venusovergang .pdf