Reis naar de zon (examen VWO pilot 2013-2)

Oppervlak van de zon (c) André van der Hoeven
Oppervlak van de zon (c) André van der Hoeven

De straling van de zon is vanaf de aarde te onderzoeken. Vanaf de oudheid hebben onderzoekers dat ook gedaan met het blote oog of met behulp van optische telescopen. Maar om meer te weten te komen over energiestromen en elektromagnetische velden in de corona, lanceren wetenschappers onderzoeksraketten die zo dicht mogelijk bij de zon komen. Rond 1950 gingen de eerste onderzoeksraketten (ongeveer) in een rechte lijn naar de zon.

In deze opgaven komt modelleren uitgebreid aan de orde. Verder zin er vragen over gravitatie en kernfusie op de zon.  

Reis naar de zon.pdf