Het bepalen van de Zonneconstante

Het bepalen van de Zonneconstante

Op bladzijde 87 van het leerboek Pulsar VWO6 staat het volgende: “Op aarde ontvangen we, van loodrecht invallende zonnestralen, een vermogen van 1,368 · 〖10〗^3 W/m^2. Deze waarde noemen we de zonneconstante. Dit vermogen gaat door elke vierkante meter van een bol om de zon.”
Met dit practicum gaan we nu zelf kijken of we die zonneconstante kunnen meten.

Het bepalen van de Zonneconstante.pdf