Extra opgaven NINA sterrenkundehoofdstukken

Extra opgaven NINA sterrenkundehoofdstukken

Tijdens de nascholingsbijeenkomsten sterrenkunde hebben docenten gevraagd om extra opdrachten sterrenkunde voor de tweede fase natuurkunde havo/vwo. Om aan deze vraag te voldoen, openen we een dropbox-map waarin we extra opgaven gaan publiceren. Deze map wordt alleen toegankelijk voor docenten wiskunde/natuurkunde werkzaam in het voortgezet onderwijs. Om toegang te krijgen tot die map kunt u onderstaand formulier invullen en gebruikmaken van uw emailadres van het werk. Om de map enigszins te beveiligen, verifiëren we de gegevens door even contact op te nemen met de school.