SKA

Toekomstige internationale radiotelescoop met antennes in Zuid-Afrika en Australië.

SKA

De Square Kilometre Array (SKA) zal op twee locaties worden gebouwd: Zuid-Afrika en Australië. SKA bouwt voort op LOFAR, de radiotelescoop waarvan de kern in Noordoost-Nederland ligt met stations verspreid over heel Europa.

Grootste radiotelescoop

De Square Kilometre Array (SKA) wordt de grootste radiotelescoop ter wereld. 

SKA gaat bestaan uit honderden radioschotels en tienduizenden dipoolantennes, verspreid over Zuid-Afrika en Australië. In de afgelegen outback van West-Australië komt de SKA-Low-telescoop te staan die de laagste frequenties gaat waarnemen. De relatief eenvoudige 130.000 antennes, verdeeld over 512 antennevelden, worden aangestuurd door complexe digitale elektronica die voor het eerst door ASTRON in de bouw van LOFAR is toegepast. LOFAR is een van de eerste ‘softwaretelescopen’ waarin geen bewegende delen zitten en die bijna volledig door computers wordt bestuurd. 

De SKA-Mid-telescoop gaat de hogere frequenties waarnemen. In totaal worden 200 schotels-ontvangers gerealiseerd in het noordwesten van Zuid-Afrika, in de Karoo, inclusief de 64 schotels van de MeerKAT-telescoop. De schotels en antennes zullen data gaan verzamelen in het bereik van 50 Mhz tot 14 GHz. SKA zal enorme hoeveelheden gegevens genereren: één petabit per seconde - meer dan drie keer het wereldwijde internetverkeer in 2018.

Wetenschap

De SKA zal astronomen inzichten gaan brengen in het ontstaan en de formatie van de eerste sterren en sterrenstelsels kort na de oerknal, de rol van kosmisch magnetisme, de aard van de zwaartekracht en de mogelijkheid van leven op andere planeten.

Locatie

SKA wordt gebouwd in Zuid-Afrika en Australië. In Zuid-Afrika wordt de array van schotel-ontvangers in de Karoo-woestijn in Zuid-Afrika gebouwd. Een array van antennes wordt gebouwd op het Murchison Radio-astronomy Observatory in West-Australië. 

Organisatie

Het SKA project wordt ontwikkeld door een internationale samenwerking van 270 bedrijven en onderzoeksinstellingen in 20 verschillende landen, waaronder Nederland. Naar verwachting gaat de SKA in 2022 de eerste wetenschappelijke resultaten opleveren. In Nederland speelt NWO samen met ASTRON de leidende rol in het project. In 2020 zal begonnen worden met de bouw van de telescoop, die in 2025 helemaal gerealiseerd moet zijn. De totale kosten worden geraamd op 1,8 miljard euro.

Links

SKA-website (Engels)