AMUSE

Door Nederlanders ontwikkeld platform om sterrenkundesoftware te koppelen.

AMUSE

 

AMUSE staat voor Astronomical MUltipurpose Software Environment en is door Nederlandse numeriek sterrenkundigen ontwikkeld. AMUSE is een bibliotheek van bestaande wetenschappelijke computerprogrammatuur met een homogene en goed gedefinieerde interface, waarin het mogelijk is de bestaande programmatuur aan elkaar te koppelen. Met AMUSE kunnen ingewikkelde natuurkundige processen worden berekend zoals de evolutie van sterrenhopen.

Codes

Computerberekeningen krijgen gestaag een dominantere plaats in de manier waarop wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Computers worden steeds sneller en nauwkeuriger, maar het blijkt ook steeds moeilijker om ze efficiënt te gebruiken. Tegelijkertijd neemt de vraag naar grote berekeningen toe. Bijzonder aan AMUSE is de manier waarop verschillende bestaande codes met elkaar kunnen worden gecombineerd, waardoor nieuwe codes ontstaan. Waar het vroeger nagenoeg onmogelijk was om verschillende computerprogramma's met elkaar te laten communiceren, heeft AMUSE een soort ingebouwde universele vertaler waardoor het wel mogelijk is om codes met elkaar te laten samenwerken.

Evolutie van sterrenhopen

AMUSE is ontwikkeld tot een professioneel pakket waarin wetenschappers hun berekeningen kunnen uitvoeren. Met AMUSE is het (theoretische) proces van de evolutie van een sterrenhoop doorgerekend, waarbij voor de eerste keer rekening werd gehouden met de evolutie van de sterren, hun onderlinge aantrekking en het gas waaruit de sterrenhoop is ontstaan. Sterrenhopen worden geboren uit enorme gaswolken die door toedoen van hun eigen zwaartekracht gaan klonteren om vervolgens sterren te vormen. Zodra die sterren 'aan' gaan, wordt het overblijvende gas verwarmd door de straling van die sterren en weggeblazen door de wind van de jonge sterren. Deze processen zijn gekoppeld. Eerder was it niet mogelijk omdat er simpelweg geen software voor was.

Links

AMUSE op de website van Sterrewacht Leiden 
AMUSE-project (Eng)