AMUSE

Door Nederlanders ontwikkeld platform om sterrenkundesoftware te koppelen.

AMUSE

AMUSE is een door Nederlanders ontwikkeld platform om sterrenkundesoftware te koppelen. AMUSE staat voor Astronomical MUltipurpose Software Environment. Het is een bibliotheek van wetenschappelijke computerprogrammatuur met een duidelijke interface. Met AMUSE kunnen ingewikkelde natuurkundige processen worden berekend zoals de evolutie van sterrenhopen.

Codes

Bijzonder aan AMUSE is de manier waarop verschillende bestaande codes met elkaar kunnen worden gecombineerd. Waar het vroeger nagenoeg onmogelijk was om verschillende computerprogramma's met elkaar te laten communiceren, heeft AMUSE een soort ingebouwde universele vertaler waardoor het wel mogelijk is om codes met elkaar te laten samenwerken. AMUSE is ontwikkeld tot een professioneel pakket waarin wetenschappers hun berekeningen kunnen uitvoeren.

Evolutie van sterrenhopen

Met AMUSE is het (theoretische) proces van de evolutie van een sterrenhoop doorgerekend, waarbij voor het eerst rekening werd gehouden met de evolutie van de sterren, hun onderlinge aantrekking en het gas waaruit de sterrenhoop is ontstaan. Eerder waren deze berekeningen niet mogelijk omdat er simpelweg geen software voor was.

Bron: AMUSE-project (Engels) en NOVA