Oratie: De computer als microscoop: interstellair stof onder de loep (Nijmegen)

Oratie: De computer als microscoop: interstellair stof onder de loep (Nijmegen)

Op vrijdag 15 maart houdt Herma Cuppen, hoogleraar Theoretische chemie aan de Radboud Universiteit, een oratie over interstellair stof.

Ondanks de lage dichtheden en lage temperaturen, kunnen er toch veel verschillende moleculen vormen in interstellaire wolken. Deze wolken bestaan uit gas en stofdeeltjes en de dichtheden zijn zo laag dat ze zelfs lager zijn dan in het beste vacuüm op aarde. Daarnaast zijn ze de kraamkamer van nieuwe sterren en planten. Ons zonnestelsel is ook ooit uit zo'n wolk ontstaan. De moleculen spelen een belangrijke rol in astrofysische processen maar ze bepalen ook de samenstelling van de planeten, en hun eventuele atmosfeer en oceanen. Het bestuderen van deze chemie is een interdisciplinair onderzoeksveld waarbij telescoopwaarnemingen en laboratoriumnabootsing worden gebruikt. Computationele technieken zijn echter cruciaal om de laboratoriumresultaten en de telescoopwaarnemingen met elkaar te verbinden. Daarnaast geven ze toegang tot processen die anders niet bestudeerd kunnen worden. In de computationele chemie is veel vooruitgang in methode geboekt de laatste jaren. Hiervan heeft de astrochemie nog te weinig geprofiteerd. Ik zie het als mijn taak om deze onderzoeksrichtingen samen te brengen.

Biografie
Herma Cuppen is in 2005 cum laude gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op kristalgroeisimulaties. Zij heeft vervolgens twee jaar postdoctoraal onderzoek gedaan in de groep van Prof. Eric Herbst (Ohio State University) in de Verenigde Staten waar ze voor het eerst in aanraking kwam met astrochemie. Hierna is ze naar Nederland teruggekeerd met een VENI-beurs van NWO en heeft ze vier jaar aan de Sterrewacht in Leiden gewerkt bij Prof. Ewine van Dishoeck en Prof. Harold Linnartz. In 2010 ontving ze zowel een ERC Starting Grant als een VIDI-beurs waarmee ze haar eigen groep begon aan de Radboud Universiteit.

Bron: Radboud Universiteit