Oratie Daniel Baumann: de fysica van het vroege universum (UvA)

Oratie Daniel Baumann: de fysica van het vroege universum (UvA)

In zijn oratie stelt Daniel Baumann (hoogleraar Theoretical Cosmology aan de UvA) de fysica van het vroege universum centraal en de relatie hiervan met nieuwe ideeën in de hoge-energiefysica. De grootste structuren in het heelal werden gevormd door zwaartekracht-implosies van fluctuaties in de dichtheid van oermaterie. De fysische oorsprong van de fluctuaties blijft echter een mysterie. Baumann bespreekt de fascinerende mogelijkheid dat quantumfluctuaties in het vroege heelal het begin vormden voor de vorming van (clusters van) sterrenstelsels. Hij beschrijft zowel de theoretische en observationele status van dit idee als de richtingen voor toekomstige observationele tests.

Bron