Op zoek naar jonge pulsars (promotie Samayra Straal, UvA)

Op zoek naar jonge pulsars (promotie Samayra Straal, UvA)

Op 12 december hoopt Samayra Straal te promoveren aan de UvA op onderzoek naar pulsars. Pulsars zijn de overblijfselen van zware sterren. Een zware ster eindigt zijn leven op een gewelddadige manier. Zodra de kern is opgebrand, is de ster zijn energiebron kwijt, waardoor hij onder zijn eigen zwaartekracht bezwijkt. Dit leidt uiteindelijk tot een supernova-explosie. Samayra Straal richtte zich op het vinden van heel jonge pulsars. Ze onderzocht onder meer de zichtbaarheid van pulsars die zich nog in hun geboorte-omgeving bevinden om te zien of het supernova-restant en de pulsar-nevel een negatieve invloed hebben op de zichtbaarheid van pulsars. Ook onderzocht Straal de vernieuwing van de Westerbork-radiotelescopen om deze nog gevoeliger te maken.

Promotie
Mw. S.M. Straal: Young Hidden Pulsars. Promotor is prof. dr. M.B.M. van der Klis. Copromotor is dr. A.G.J. van Leeuwen

Bron | Samenvatting proefschrift