Onderzoek naar stervorming in het jonge universum (promotie Alessandro Savino, RUG)

Onderzoek naar stervorming in het jonge universum (promotie Alessandro Savino, RUG)

Op 2 november promoveerde Alessandro Savino aan de Rijksuniversiteit Groningen op onderzoek naar stervorming in het jonge universum.

Het bestuderen van oeroude sterren in hedendaagse, nabije sterrenstelsels om hun geschiedenis te reconstrueren is een vorm van stellaire archeologie. In de afgelopen jaren hebben nauwkeurige observaties onthuld dat veel oude sterrensystemen in de buurt van de Melkweg complexer zijn dan was aangenomen. Deze complexiteit vormt een uitdaging voor de scenario’s die de vorming van sterren in het jonge universum beschrijven.

Alessandro Savino onderzocht de eigenschappen van sterpopulaties in nabije sterrenstelsels en - clusters. Hij richtte zich daarbij op de afleiding van de snelheid waarmee sterrenstelsels nieuwe sterren vormen in hun levenscyclus. Dit heet de sterformatie geschiedenis en is af te leiden door in sterrenstelsels de eigenschappen van zwakke en moeilijk te observeren sterren die waterstof als ‘brandstof’ gebruiken te meten.

Savino richtte zich op de veel helderdere op helium brandende sterren om de meting van de sterformatie geschiedenis te verfijnen, en om een gedetailleerder beeld over het ontstaan van sterrenstelsels in oude tijdperken te geven. Hij bestudeerde ook M13, een oude stercluster in ons eigen sterrenstelsel, door data te gebruiken van een kleine telescoop op de grond om chemische inhomogeniteiten te traceren in verschillende regio van de cluster.

De werktuigen die Savino heeft ontwikkeld en gevalideerd maken het mogelijk om het onderzoek van oude sterpopulaties uit te breiden naar een veel groter aantal van stersystemen en zodoende onze kennis over sterformatie in vroege tijdperken te verfijnen.

Het promotieonderzoek van Alessandro Savino vond plaats bij de afdeling Sterrenkunde van het Kapteyn Instituut, met financiering van de RUG en de Liverpool John Moores University. Hij werkt inmiddels als postdoc aan de RUG.

Promotie
A. Savino, On the complex stellar populations of ancient stellar systems. Promotors: prof. dr. E. (Eline) Tolstoy, M. Salaris

Bron | Proefschrift