Nederlandse radiotelescopen bieden zicht op magnetische velden (promotie Sarrvesh Sridhar, RUG)

Nederlandse radiotelescopen bieden zicht op magnetische velden (promotie Sarrvesh Sridhar, RUG)

Op 29 oktober promoveerde Sarrvesh Seethapuram Sridhar aan de Rijksuniversiteit Groningen op onderzoek naar de radiostaling van nabije sterrenstelsels.

Het is mogelijk om magnetische velden in sterrenstelsels te ‘zien’ en te bestuderen door de radio-emissie in kaart te brengen die wordt geproduceerd door kosmische straling (elektronen) terwijl ze langs magnetische veldlijnen in het interstellaire medium versnellen. Door sterrenstelsels te observeren bij lage radiofrequenties (in het meter-golflengtegebied), kunnen we elektromagnetische straling detecteren die wordt geproduceerd door oude elektronenpopulaties die zich voortplanten naar de verre uithoeken van de buitenwereld.

Eerdere waarnemingen met lage frequentie van nabije sterrenstelsels werden echter grotendeels beperkt door hun lage gevoeligheid (niet in staat om zwakke, diffuse emissie te detecteren) en een slechte hoekresolutie (geen onderscheid tussen bronnen mogelijk). Sarrvesh Seethapuram Sridhar heeft een steekproef van nabije sterrenstelsels bekeken en bestudeerd om de magnetische veldsterkte in kaart te brengen. Deze sterrenstelsels zijn waargenomen met behulp van twee radiotelescopen uit Nederland: de Low Frequency Array (LOFAR) en de Westerbork Synthesis Radio Telescoop, die beide een verbeterde gevoeligheid en een betere hoekresolutie bieden dan eerdere studies.

Het promotieonderzoek van Sarrvesh Seethapuram Sridhar vond plaats bij de afdeling Sterrenkunde van het Kapteyn Instituut, met financiering van het Kapteyn Instituut, ASTRON, en onderzoekschool NOVA. Hij werkt nu als telescope scientist bij ASTRON in Dwingeloo.

Promotie
S. (Sarrvesh) Seethapuram Sridhar, Non-thermal emission and magnetic fields in nearby galaxies - A low-frequency radio continuum perspective. Promotor: prof. dr. J.M. (Thijs) van der Hulst, Copromotor: G. Heald

Bron | Proefschrift