Exploring Transients in the X-ray and the Ultraviolet (promotie Astha Parikh, UvA)

Exploring Transients in the X-ray and the Ultraviolet (promotie Astha Parikh, UvA)

Op 4 oktober hoopt Astha Parikh te promoveren aan de Universiteit van Amsterdam. Ze onderzocht Fenomenen van vergankelijke astrofysische bronnen.

Vergankelijke astronomische bronnen kunnen worden gebruikt om extreme fysische processen te onderzoeken. Astha Parikh bestudeerde verschillende fenomenen van vergankelijke astrofysische bronnen. Ze richte zich onder meer op vergankelijke lage-massa-röntgendubbelstersystemen en neutronensterren in deze systemen. Haar promotor is Rudy Wijnands. Copromotor is Nathalie Degenaar.

Bron: UvA