De dood van zware sterren in dubbelstersystemen (promotie Emmanouil Zapartas, UvA)

De dood van zware sterren in dubbelstersystemen (promotie Emmanouil Zapartas, UvA)

Op 7 december hoopt Emmanouil Zapartas te promoveren op onderzoek naar zware sterren. Recente waarnemingen hebben laten zien dat de meeste zware sterren zich in een dubbelstersysteem bevinden, met een begeleiderster die in een baan om hen heen draait. In de meeste gevallen is de afstand tussen de twee sterren zo klein dat ze elkaars evolutie kunnen beïnvloeden. Hierbij kunnen zowel massa als impulsmoment uitgewisseld worden voordat de sterren exploderen. Deze interactie in een dubbelstersysteem heeft vaak zulke ernstige gevolgen dat het de verdere levensloop van beide sterren fundamenteel verandert. Emmanouil Zapartas bekeek de gevolgen van dubbelsterevolutie voor de eigenschappen van supernova’s en de zware sterren die zo (als supernova) hun leven eindigen.

Promotie
Dhr. E. Zapartas: The Deaths of Massive Stars in Binary Systems. Promotor is prof. dr. A. de Koter. Copromotor is dr. S.E. de Mink.

Bron | Samenvatting proefschrift