Cosmic rays at LOFAR Precision measurements with a radio telescope (promotie Arthur Corstanje, RU)

Cosmic rays at LOFAR Precision measurements with a radio telescope (promotie Arthur Corstanje, RU)

Op 23 september hoopt Arthur Corstanje te promoveren aan de Radboud Universiteit op onderzoek naar kosmische straling. Hij deed precisiemetingen met de radiotelescoop LOFAR. Zijn promotoren zijn Heino Falcke en Jorg Hörandel.

Kosmische straling bestaat uit geladen deeltjes die voortdurend vanuit alle richtingen op aarde aankomen. Sommige deeltjes hebben een extreem hoge energie, tot een miljoen maal wat in aardse deeltjesversnellers bereikt kan worden. De deeltjes botsen op atoomkernen in de atmosfeer, waarbij ze een lawine van nieuwe geladen deeltjes produceren.

Arthur Corstanje mat de korte radiopuls die kosmische deeltjes achterlaten, met behulp van de LOFAR-radiotelescoop in Drenthe. Met honderden losse antennes en digitale signaalverwerking kan het signaal zeer nauwkeurig gemeten worden. Samen met gedetailleerde computersimulaties en een serie verbeteringen in de analysemethoden, maakt dit het mogelijk om (statistisch) de samenstelling van de kosmische straling te achterhalen, dat wil zeggen het type deeltjes.

In het energiegebied waar LOFAR gevoelig voor is, blijkt het voornamelijk te gaan om atoomkernen met middelmatige massa, ongeveer tussen helium en zuurstof, met daarnaast een kleinere fractie waterstof.

Arthur Corstanje (1980) studeerde technische natuurkunde in Delft (bachelor), en theoretische natuurkunde in Utrecht (master, cum laude). Hij is sinds 2009 betrokken bij het onderzoek naar kosmische straling met LOFAR, eerst als software-ontwikkelaar, later als promovendus.

Bron: RU