Wedstrijdreglement

Foto van de Rosettenevel, gemaakt in smalband (Ha, OIII, SII) met een 92mm refractor door Davy van der Hoeven (11 jaar). Davy werd met deze foto 'young astrophotographer of the year' in de competitie ‘Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019’  Credit: Davy van der Hoeven

Regelment Astrofotografiewedstrijd
 • De astrofotografiewedstrijd wordt georganiseerd door NOVA en de KNVWS ism de tijdschriften Zenit en New Scientist. De voertaal is Nederlands.
 • Deelname aan de astrofotografiewedstrijd is mogelijk op individuele basis voor deelnemers van alle leeftijden en vaardigheidsniveau's.
 • Familieleden van organisatoren en juryleden tot de derde graad zijn uitgesloten van deelname.
 
Deelname en beeldmateriaal
 • Alleen inzendingen die via WeTransfer ingestuurd worden aan nova@astronomie.nl worden in behandeling genomen voor de wedstrijd.
 • De deelnemer voorziet de inzending met aanvullende informatie over de opname, zoals de gebruikte apparatuur, de belichtingstijden en de bewerking.
 • De ingestuurde foto heeft niet eerder gewonnen (in dezelfde of bewerkte vorm) in een andere nationale of internationale fotowedstrijd.
 • De ingestuurde foto is niet ouder dan 5 jaar; gemaakt in de periode 2014-2019.
 • De deelnemer heeft de foto zelfstandig vervaardigd en is dus eigenaar en copyrighthouder van de ingestuurde foto.
 • De ingestuurde foto heeft een resolutie van 300 dpi, of is minimaal 30 cm aan de langste zijde, en bevat geen tekstuele toevoegingen zoals een watermerk, copyright, creditline of naam.
 • Er kan maximaal één foto per deelnemer worden ingestuurd voor deze wedstrijd. Deelname aan meerdere categorieën is derhalve niet mogelijk.
 • Indien er personen herkenbaar op de foto zijn afgebeeld, heeft de deelnemer vooraf schriftelijk toestemming van deze personen ontvangen voor het gebruik van de foto voor deze wedstrijd.
 • Voor foto's gemaakt met een remote- of robotic telescope geldt dat de deelnemer toestemming heeft van de telescoopeigenaar om de foto in te sturen voor deze wedstrijd. De gebruikersovereenkomst verschilt per telescoopfaciliteit en de deelnemer is verantwoordelijk om voor deelname te controleren dat de ingestuurde foto onder de gebruikersovereenkomst rechtmatig gebruikt kan worden.
Beoordeling
 • De jury selecteert één prijswinaar per categorie en kiest uit deze vijf categoriewinnaars de algehele winnaar van de wedstrijd. 
 • De categoriewinnaars worden uiterlijk de week voorafgaande aan het Gala van de Sterrenkunde op de hoogte gesteld. 
 • De deelnemer moet in de gelegenheid zijn het Gala van de Sterrenkunde op 17 december 2019 bij te wonen om de prijs voor de deelcategorie of algehele wedstrijd in ontvangst te nemen. Reis- en verblijfkosten zijn niet voor rekening van de organisatie.
 • De jury kan de deelnemer benaderen voor het aanleveren van aanvullende informatie over de ingestuurde foto.
 • Het oordeel van de jury is definitief en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 
Overige bepalingen
 • NOVA verwerkt de persoonsgegevens van deelnemers voor hun deelname aan deze wedstrijd. De privacyverklaring van NOVA is hierop van toepassing.
 • De organisatie en jury staat het vrij dit reglement ten alle tijden te wijzigigen als daar redelijkerwijs een aanleiding voor is.
 • Met het insturen van een foto gaat de deelnemer akkoord met de bepalingen in dit reglement.