De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor Sterrenkunde voor Joey Mombarg

De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor Sterrenkunde voor Joey Mombarg

De winnaar van de De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor Sterrenkunde 2018 is Joey Mombarg,  afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij kreeg de prijs vanmiddag uitgereikt bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW), het oudste 'Geleerde Genootschap' in Nederland, die in 1752 werd opgericht als Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, met als doel het bevorderen van de wetenschap, in de ruimste zin.  Hij werd voorgedragen door Prof. dr. C.C. (Conny) Aerts van de Katholieke Universiteit Leuven bij wie hij nu promoveert.

Mombarg krijgt de prijs voor zijn masterscriptie Detection and characterization of Jovian S-bursts van Joey Mombarg, volgens de jury "een indrukwekkend stuk werk". Het werkstuk onderzoekt de mogelijkheden voor het automatisch detecteren van radio-uitbarstingen van het gecombineerde Jupiter – Io systeem. De magnetosfeer van de planeet Jupiter wordt door de vele vulkaanuitbarstingen op het oppervlakte van de maan Io gevuld met geladen deeltjes. Tegelijkertijd glipt Io, door het verschil in de rotatieperiode van Jupiter en de omloopperiode van Io, door het magneetveld van Jupiter heen. Deze configuratie leidt er toe dat er regelmatig krachtige elektrostatische ontladingen plaats vinden, de zogeheten ‘S-bursts’ uit de titel. Door de sterkte van Jupiters magneetveld is de straling van deze uitbarstingen het sterkst op zeer laag-frequente radio-golflengtes, die vanaf de aarde, vanwege de beperkte doorlaatbaarheid van onze atmosfeer, alleen met gespecialiseerde antennes kunnen worden waargenomen. De scriptie werpt ook een blik vooruit, op de mogelijkheid om deze S-bursts te kunnen waarnemen met de Nederlandse antennes van het ‘Netherlands-China Low-Frequency Experiment (NCLE)’ op de Chinese Chang’e-4 satelliet die afgelopen mei met succes is gelanceerd en die nu zijn rondjes draait achter onze maan.

KHMW
Homepage Joey Mombarg