De regels voor de vernoeming van HAT-P-6 en HAT-P-6 b

Artistieke impressie van de ster HAT-P-6, een geel-witte dwergster in het sterrenbeeld Andromeda, en de exoplaneet HAT-P-6 b. (c) Livia Pietrow

Artistieke impressie van de ster HAT-P-6, een geel-witte dwergster in het sterrenbeeld Andromeda, en de exoplaneet HAT-P-6 b. (c) Livia Pietrow

ALGEMEEN

* Scholen, sterrenkunde-amateurs, professionele astronomen en het algemene publiek worden van harte uitgenodigd suggesties te doen voor de naamgeving van HAT-P-6 en de exoplaneet HAT-P-6 b.

*Een Nationaal Comité beoordeelt alle inzendingen en stelt een shorlist samen van 5 setjes namen (voor de ster en voor de planeet) en citaties (de uitleg). De stuurgroep van de IAU moet deze lijst goedkeuren.

* Na goedkeuring door de IAU van de shorlist mag het Nederlandse publiek in oktober stemmen.

* Het voorstel met de meeste stemmen wordt op 15 november ingediend bij de internationale IAU-stuurgroep. Ook worden twee backup-voorstellen ingediend omdat het mogelijk is dat meerdere landen dezelfde naam voor hun planeetsysteem voordragen. 

* De IAU-stuurgroep valideert de ingezonden voorstellen en maakt de lijst met namen in december bekend.


REGELS VOOR DE NAAMGEVING

* De voorgestelde namen kunnen zijn van: zaken, mensen of plaatsen met een culturele, historische of geografische betekenis, die interessant zijn om herinnerd te worden met de vernoeming van een hemellichaam. 

* De voorgestelde namen mogen ontleend zijn aan de sterrenhemel en de sterrenkunde, of gerelateerd zijn aan het sterrenbeeld waarin de ster en de planeet zich aan de hemel bevinden, maar dat hoeft niet.

* De indiener (persoon, school of (amateur)sterrenkundige organisatie) stelt twee namen voor; een voor de exoplaneet en een voor de ster waar de exoplaneet omheen draait.

* De twee namen volgen een gemeenschappelijk thema. Dit thema dient beschreven te worden. Ook moet het thema breed genoeg zijn om andere hemellichamen die rond de ster worden ontdekt, later een naam te kunnen geven binnen hetzelfde thema.

De voorgestelde namen hebben:

* tussen de 4 en 16 karakters, inclusief spaties en interpunctie;
* bestaan bij voorkeur uit één woord;
* zijn goed uit te spreken;
* zijn niet beledigend;
* zijn niet identiek of te veel gelijkend aan al bestaande namen van hemellichamen (zie: IAU names for asteroids in the Minor Planet Center (MPC) databaseNames of galactic and extragalactic objects in the Sesame name resolver, IAU names for planets, dwarf planets, and satellitesIAU names for stars en IAU names for exoplanets)
In 2015 gaf Nederland op voordracht van de KNVWS de ster 55 Cancri plus de planeten b, c, d, e, en f de namen Copernicus, Galileo, Brahe, Lipperhey, Janssen en Harriot. Ook veel planetoïden hebben al een Nederlandse naam.

Verder mogen namen NIET:

* commercieel van aard zijn;
* van individuen, plaatsen of gebeurtenissen zijn die voornamelijk bekend zijn vanwege politieke, militaire of religieuze activiteiten;
* van individuen zijn die minder dan een eeuw geleden zijn overleden (dus: alleen individuen die voor 1919 zijn overleden);
* van levende individuen zijn;
* van organisaties zijn die gerelateerd zijn aan de selectieprocedure;
* van huisdieren zijn;
* verzonnen (niet bestaand) zijn;
* een acroniem zijn; 
* getallen of interpunctie bevatten (diakritische tekens mogen wel). 


* Er mogen alleen namen worden voorgesteld die niet als handelsmerk of door een andere vorm van intellectuele eigendom zijn beschermd.

* De citaties mogen na het vertalen naar het Engels maximaal 100 woorden bevatten.

* De besluitvorming van de IAU-stuurgroep over de shortlist van voorgestelde namen is gebaseerd op de hier vermelde richtlijnen en is bindend.

* De geselecteerde publieksnamen zullen de wetenschappelijke alfanumerieke aanduidingen niet vervangen, maar zullen wel door de IAU worden erkend als de geëigende publieksnamen voor de objecten. Dit wordt als zodanig gepubliceerd met een vermelding van degene of de organisatie die de naam heeft voorgedragen. De publieksnaam mag samen met of in plaats van de wetenschappelijke aanduiding permanent en zonder beperkingen worden gebruikt.

 * Slechts één voordracht per persoon of organisatie is toegestaan.