Lezing: bouwstenen voor leven in het heelal (Holten) [AFGELAST VANWEGE CORONA]

Ewine van Dishoeck (c) Elodie Burrillon
Ewine van Dishoeck (c) Elodie Burrillon

Op 22 april geeft hoogleraar moleculaire astrofysica, Ewine van Dishoeck, een lezing over de bouwstenen van leven in het heelal. De lezing is in Trhaterzaal Kulturhus in Holten en maakt deel uit van 'Holten Science'. [AFGELAST VANWEGE CORONA]

Ewine van Dishoeck doet onderzoek naar moleculen in de ruimte. Ze is wereldberoemd geworden met haar pionierswerk. Momenteel is de speurtocht naar water en de waterkringloop in de ruimte haar passie. Die zal antwoord geven op vragen als: waar komt het water in onze rivieren vandaan? En: kan er leven zijn op andere planeten?

"Vroeger dachten astronomen: als er ergens water is, dan moet er wel leven zijn. Nu zijn we veel voorzichtiger, gelukkig maar. Wat we nu denken is dat er op zijn minst een combinatie van een aantal chemische ‘vingerafdrukken’ moet zijn. En dan nog blijft de vraag staan of we zo überhaupt kunnen bepalen of er ergens leven is of niet."

"Mijn onderzoek houdt zich bezig met de ruimten tussen de sterren. Eigenlijk weten we pas net iets meer dan 100 jaar dat die ruimte niet leeg is, maar gevuld is met een heel erg ijl gas. Er zijn twee redenen waarom deze interstellaire wolken heel interessant zijn. Ten eerste, omdat in die wolken nieuwe sterren en planeten gevormd worden. Het is dus de geboorteplaats van nieuwe sterren, vergelijkbaar met onze zon, en van planeten vergelijkbaar met de aarde of met bijvoorbeeld Jupiter. Ten tweede, omdat zo’n wolk een uniek chemisch laboratorium is, waarin de condities heel anders zijn dan in een normaal laboratorium op aarde."

"Uiteindelijk wil ik weten hoe planeten zoals onze aarde zijn ontstaan en of bouwstenen voor leven zoals water en organisch materiaal daarbij aanwezig zijn. Tot vijftien jaar geleden dachten we de ontstaansgeschiedenis van planeten te begrijpen op basis van de structuur van ons eigen zonnestelsel. Nu kijken wij daar anders tegen aan!"

Meer informatie:
https://holtenscience.nl/bouwstenen-voor-leven-in-het-heelal/